Ώρες γραμματείας:
Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 π.μ - 6:00 μ.μ.
Δεχόμαστε μόνο με ραντεβού.email:
sec@gerakios-flouda-lawfirm.com
gerak@gerakios-flouda-lawfirm.com

Κεντρικό Γραφείο
Στουρνάρη 63, 10432 Αθήνα
Τηλ. 2105222340 – 2105222960
Φαξ. 2105222901