Ώρες γραμματείας:
Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 π.μ - 6:00 μ.μ.
Δεχόμαστε μόνο με ραντεβού.email:
sec@gerakios-flouda-lawfirm.com
gerak@gerakios-flouda-lawfirm.com

Επικοινωνίστε μαζί μας:

*υποχρεωτικά


Κεντρικό Γραφείο
Στουρνάρη 63, 10432 Αθήνα
Τηλ. 2105222340 – 2105222960
Φαξ. 2105222901

Γραφείο Δικαστηρίων
Ωλένου 1, 11362 Αθήνα
Τηλ. 2108215831 – 2108216953
Φαξ. 2108216806